Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

Af hensyn til miljøet skal medicin ikke smides i skraldespanden. Aflever gammel medicin på apoteket; så sørger vi for, at den bliver sendt til destruktion. Medicinen skal helst afleveres i original emballage, så den kan blive sorteret korrekt. Brugte kanyler og sprøjter kan afleveres i egnede kanylebokse. Disse fås på apoteket